Ел ЕООД

ЕИК: 117043612

ЕЛ ЕООД

Предмет на дейност: Производство и търговия с всякакъв вид стоки в суров и преработен вид от промишлеността и селското стопанство, включително фураж и техните компоненти, обработка и покупко – продажба в страната и чужбина на всички културни и диворастящи плодове, гъби, зеленчуци в прясно, сухо, замразено и консервирано състояние, включително билки, маслодайни, етерични и други растения, както и техните производни в субстанции. Външна и вътрешна търговия на едро и дребно на всякакъв вид стоки, а именно селскостопански, промишлени, плодове и зеленчуци, както и тяхното производство. Транспортна дейност с леки, лекотоварни и товарни автомобили, автобуси и микробуси. Услуга на физически и юридически лица със селскостопанска техника, строителна техника и специализирана техника за ел. изграждане на високо и ниско напрежение. Проектиране и изграждане на различни ел. обекти за високо и ниско напрежение както и тяхната експлоатация. Организиране на автосервизна дейност. Производство на всякакъв вид ел. уреди и консумативи/ изолатори/ за високо напрежение в собствено производствено предприятие след надлежни лицензи от hek на република българия. Туристическа дейност в страната и чужбина на наши и чужди физически и юридически лица. Строителство, проектиране и покупко – продажба на недвижими имоти. Посредничество и комисионерство. Лизингова дейност. Търговско представителство и посредничество /без процесуално/. Импорт – експорт, реекспорт, бартерни сделки, външноикономическа дейност и инженерингова дейност. Откриване на бюра за обмен на валута, финансови къщи и заложни къщи след надлежно оформени за тях лицензи и разрешителни от министерството на финансите. Изграждане и експлоатация на обекти и предприятия за първична и друга обработка, като ако за някои от тях се иска лицензи и разрешителни, то след издаването им като – мандри, бензиностанции, складове обикновенни и хладилни, паркинги, магазини, заведения, търговия с нефтопродукти. Изграждане на клонове в страната и чужбина при спазване на законоуставните норми в страната.

За връзка с фирма Ел ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.