Еми Василева ЕООД

ЕИК: 117006165

emiv@jusoft.net

Company placeholder

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия с всички разрешени от закона стоки, хотелиерство и ресторантъорство.

За връзка с фирма Еми Василева ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.