Епилог ЕООД

ЕИК: 117598877

office@epilog-bg.org

Company placeholder

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; производство на всички видове стоки разрешени по закон с цел продажба в страната и чужбина; консултантски услуги и всякакъв вид други услуги разрешени по закон; монтаж, ремонт и поддръжка на машини и съоръжения; таксиметрови превози на товари и хора; международен транспорт и спедиционна дейност; посредничество и представителство на чуждестранни физически и юридически лица на територията на страната и в чужбина; внос и износ; хотелиерство, ресторантъорство, туристическа и рекламна дейност; покупка на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; преводи и легализация на документи; вскякви други неизброени, но незабранени със закон дейности и услуги.

За връзка с фирма Епилог ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.