Ерба – Енвер Хасан ЕТ

ЕИК: 117023862

Company placeholder

Предмет на дейност: Таксиметров превоз на пътници и товари в страната и чужбина, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, външнотърговска и външноикономическа дейност, производство, изкупуване и съхранение и търговия със селскостопанска продукция – растителна и животинска и производни от тях, бартерни, компенсационни, консигнационни сделки, оказионни и антикварни магазини, вещи под наем, залагане на вещи, обществено хранене, ресторантъорство и хотелиерство, бира – риба – скара, търговия на едро и дребно със стоки незабранени от закона, вътрешен и международен туризъм, организиране на екскурзии в страната и чужбина, разрешени от закона услуги за физически и юридически лица в страната и чужбина, друга стопанска дейност незабранена от закона.

За връзка с фирма Ерба – Енвер Хасан ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.