Ерима Груп ЕООД

ЕИК: 201882065

Company placeholder

Предмет на дейност: Митническо представителство и агентиране, консултански услуги, търговия на едро и дребно с автомобили и други, нехранителни и хранителни стоки, производство и търговия на селскостопанска продукция, производство и търговия на други стоки, за които не се изисква лиценз, ресторантъорство и хотелиерство.

За връзка с фирма Ерима Груп ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.