Ес Транс ООД

ЕИК: 827105916

Ес Транс ООД

Предмет на дейност: Търговия с автомобили и селскостопанска техника, резервни части и принадлежности за тях, както и сервизното им обслужване, транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност в страната и в чужбина, pehtakap и обучение на водачи, лизингова, консултантска, маркетингова, борсова и инвестиционна дейност, представителство, реклама, производство, преработка, съхранение и търговия със селскостопански произведения, промишлени и други стоки. Допълнителен предмет на дейност- продажба на стоки от собствено производство; покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален или преработен вид чрез импорт, експорт, реекспорт, бартерни, насрещни, компенсационни и други външнотърговски сделки и търговски сделки на територията на страната; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговско представителство и посредничество; вътрешен и международен туризъм с всички съпътствуващи го дейностти. Допълнителен предмет на дейност- производство и търговия, внос и износ на парфюмерийни и козметични произведения.

За връзка с фирма Ес Транс ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.