Етеко ЕООД

ЕИК: 117603203

eteko@abv.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско посредничество и представителство; превозна, информационна дейност; предоставяне на услуги; сделки с интелектуална и индустриална собственост; митническо представителство и външнотърговски консултации; корабно агентиране и зареждане; административно-правни услуги и консултации; Интрастат услуги и консултации.

За връзка с фирма Етеко ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.