Жити АД

ЕИК: 827183411

Жити АД

Предмет на дейност: Производство на телове и телени изделия, вътрешно и външнотърговска дейност, хотелиерство, ресторантъорство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лизинг, извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон, вътрешен и международен туризъм, туроператорска и туристическа агентска дейност, селскостопанско производство.

За връзка с фирма Жити АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.