Захлас ЕООД

ЕИК: 117008796

izdatelstvo@zahlas.com

Захлас ЕООД

Предмет на дейност: Издателска и разпространителска дейност на българска и чуждестранна литература и други печатни произведения – вестници и списания в България, всички държави от Европейския Съюз (ЕС), Швейцария, Русия, Канада и Съединените Американски Щати (САЩ), вътрешна и външна търговия, комисионна дейност, бартерни и лизингови сделки, извършване на всички видове автотранспортни услуги с пътнически и товарни моторни превозни средства в страната и чужбина, научно-изследователска дейност, проекто – конструкторска дейност, консултантска дейност в областта на отраслите на материалното производство, строителна дейност, импресарска дейност, автотенекеджийска и сервизна дейност, хотелиерска дейност, туристическа дейност, рекламна дейност, посредническа дейност между физически и юридически лица в България, всички държави от Европейския Съюз (ЕС), Швейцария, Русия, Канада и Съединените Американски Щати (САЩ).

За връзка с фирма Захлас ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.