Зита БГ ЕООД

ЕИК: 201518720

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство на промишлени стоки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, импорт, експорт, търговско представителство, посредничество и агентство, строителна и транспортна дейност, покупко – продажба на недвижими имоти, хотелиерство и ресторантъорство, маркетинг, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, лизингова дейност, отдаване под наем на вещи, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

За връзка с фирма Зита БГ ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.