Ивенсия ЕООД

ЕИК: 200751141

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговия с промишлени и хранителни стоки, автосервизна дейност, производство, преработка и търговия със селскостопански продукти; вътрешно и външнотърговска дейност; бартерни, реекспортни и други външнотърговски сделки; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.

За връзка с фирма Ивенсия ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.