Ив Комерс ЕООД

ЕИК: 117615547

ivkom.tk@gmail.com

Company placeholder

Предмет на дейност: Продажба и сервизно обслужване на автомобили, транспорт, митническо оформяне на документи, ресторантъорство, хотелиерски, туристически услуги, търговско представителство и посредничество; консултантски услуги, покупка на материали и стоки с цел продажба, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни сделки и сделки с интелектуална собственост, издателска и импресарска дейност, маркетингови проучвания, счетоводни услуги, рекламна и информационна дейност, лизинг, менителници, запис на заповед и чекове, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

За връзка с фирма Ив Комерс ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.