Идеал ООД

ЕИК: 117572900

Идеал ООД

Идеал ООД е утвърден лидер с над 25-годишна история в проектирането, доставката, монтажа и сервиза на хладилна и климатична техника, а също така и в изграждането на газови и отоплителни инсталации. Компанията притежава обширен опит и техническа експертиза в две основни направления: хладилна техника, която включва всичко от проектиране до гаранционен и следгаранционен сервиз на хладилни камери и охлаждаеми помещения, и климатична техника, охванаща както битови, така и системи за централна климатизация.

Компанията се гордее с притежаването на лиценз за дейност от Българска Браншова Камара Машиностроене, който е доказателство за нейната правоспособност в областта на монтажа, сервиза и поддръжката на хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове. Това удостоверение е важен елемент, който подчертава ангажимента на Идеал ООД към качество, сигурност и устойчивост в своите операции.

В допълнение към хладилната и климатична техника, Идеал ООД предлага широк спектър от услуги за изграждане на газови инсталации, включително сградни и вътрешни газови системи, както и доставка на отоплителни уреди. Тази диверсификация в услугите допълнително укрепва позицията на компанията на пазара, като предлага комплексни решения, които отговарят на нуждите на широк кръг от клиенти. Удостоверението, издадено от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор, потвърждава способността на Идеал ООД да извършва висококачествени ремонти и преустройства на съоръжения с повишена опасност, като така допринася за безопасността и удовлетвореността на клиентите.

Мисията на Идеал ООД е да предоставя услуги от най-високо качество, като изгражда доверие и дългосрочни взаимоотношения със своите клиенти. Работейки с екип от квалифицирани специалисти, компанията постоянно се стреми към иновации и усъвършенстване във всички аспекти на своята дейност. Това отношение и постоянство в преследването на качество правят Идеал ООД предпочитан партньор в индустрията и ценен член на бизнес общността в Русенската Търговско-Индустриална Камара.

За връзка с фирма Идеал ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.