Идеал ООД

ЕИК: 117572900

Идеал ООД

Фирма “Идеал” ООД има над 25-годишен опит в сферите на проектиране, изработване, доставка и монтаж на хладилна и климатична техника, газови и отоплителни инсталации.

Тяхната основна дейност е разделена в две направления:

  • Хладилна техника – проектиране, доставка, монтаж, гаранционен и след -гаранционен сервиз на хладилни камери и охлаждаеми помещения от топлоизолационни панели.
  • Климатична техника – проектиране, доставка и монтаж както на битови така и на системи за централна климатизация.

Притежават лиценз за дейност от Българска Браншова Камара Машиностроене Документ за правоспособност № 043 от 05 април 2011 г. за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

В допълнение към основната си дейност те осъществяват и изграждане на газови инсталации, включващо:

  • Сградни газови инсталации – проектиране, изграждане, узаконяване.
  • Вътрешни газови инсталации – проектиране, изграждане, узаконяване.
  • Доставка на уреди – котли, конвектори и други отоплителни уреди на метан и пропан-бутан.

Притежават Удостоверение № Р 074 /08.12.2010 г. от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор за поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

Фирмата работи с екип квалифицирани специалисти с богат опит в сферата на хладилната, климатична техника, битовата газификация и отопление. Тяхната мисия е да осигуряват високо качество на услуги и да изграждат доверие и дълготрайни търговски взаимоотношения с техните клиенти.