Икономсервиз ООД

ЕИК: 117108184

ikonomservice@nbis.net

Икономсервиз ООД

Предмет на дейност: Организиране на счетоводното отчитане и съставяне на години финансови отчети,независим финансов одит на финансови отчети на предприятия,финансово-счетоводни услуги,търговия с петролни продукти и гориво-смазочни материали,втечен природен газ,производство на земеделска продукция,арендуване на земеделски земи.

За връзка с фирма Икономсервиз ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.