Интертопкомерс- Айхан Топал ЕТ

ЕИК: 030137282

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговска и комисионна дейност, включително вносно – износна, реекспорт, бартерни, консигнационни сделки, представителство, посредничество, агентство, производство на промишлени и селскостопански произведения, стоки за потребление, хранителни стоки, произведения на художествените занаяти (без благородни метали и скъпоценни камъни), строителна дейност, транспортна дейност, разкриване и експлоатация на хранителни и питейни заведения, базари, търговски павилиони, магазини, бутици; изложби, панаири, шивашко – кроячески, плетачески, дърводелски, заваръчни, бояджийски, педагогически, административно – правни, проектантски, селскостопански, фотографски, ветеринарни услуги, продуцентска и импресарска дейност, рекламна дейност, маркетинг, инженерингова дейност, хотелиерство, организиране и експлоатация на електронни, механични и други забавно -развлекателни игри (без хазарт), софтуерни и хардуерни услуги, ремонт и монтаж на машини, битова техника, електронна и изчислителна техника, автомобили организиране на конкурси, търгове, ревюта, спектакли, спортни състезания, делови срещи, курсове, организиране на рекламни, информационни, журналистически, фотографски и бизнес агенции, вътрешен и международен туризъм, отдаване под наем и аренда на вещи, машини и автомобили, лизингова дейност, консултантски и експертни услуги, издаване на вестници, списания и книги, извършване на туроператорска и турагентска дейност в страната и чужбина, внос, износ, бартерни сделки и реекспорт със стоки и услуги от предмета на дейност.

За връзка с фирма Интертопкомерс- Айхан Топал ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.