Интертрейд АД

ЕИК: 117008935

Интертрейд АД

Предмет на дейност: Производство в областта на текстилната, хранително – вкусовата, машиностроителната и други промишлености, инженерингова, вътрешно и външнотърговска дейност в страната и чужбина.

За връзка с фирма Интертрейд АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.