Инфрабулимпекс ООД

ЕИК: 117538677

Инфрабулимпекс ЕООД

Инфрабулимпекс ООД, гр. Русе е непрекъснато разрастваща се организация, регистрирана през 2001г., която развива дейност с доказан успех. Фирмата е вносител на стъклопластови тръби от 2001г. Предлаганите от тях стъклопластови (GRP) тръби и фасонни части са предназначени за напорни и безнапорни тръбопроводи за питейно водоснабдяване и канализации, МВЕЦ, напоителни системи и промишлени тръбопроводи. Произведени са съгласно EN1796 и EN14364.

Дружеството притежава ноу-хау и обучен персонал за производство на фасонни части, шахти, резервоари за вода, понтони и други изделия от стъклопласт в собствен цех. Инфрабулимпекс ООД е производител на тези стоки в България, но едновременно с това се осигурява и монтаж на GRP водопроводи, канализации и напорни тръбопроводи за МВЕЦ, сервиз за ремонт и поддръжка на инсталираните стъклопластови тръбопроводи.

От 2010г. в новоизградения завод на Инфрабулимпекс ООД стартира производство на ГМТ – гофрирани полиетиленови (PE) муфени тръби с двойна стена с диаметри DN/ID 200, 250, 300, 400, 500, 600 и 800 (по вътрешен диаметър) съгласно EN 13476, тип на тръбата „В”, предназначени за изграждане на безнапорни канализационни системи, които служат за събиране и отвеждане на битови, промишлени и дъждовни води, както и за изграждане на отводнителни системи за повърхностни и подземни води.

Монтираната в завода екструдерна линия за производство е напълно автоматизирана и с непрекъснат компютърен контрол на производствените параметри, като по този начин се свежда до минимум участието на оператора.

Стъклопластовите и гофрираните полиетиленови тръби се придружават с необходимите сертификати и декларации за съответствие.

Фирмата е сертифицирана по ISO9001 и ISO14001.

За връзка с фирма Инфрабулимпекс ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.