Инфрабулимпекс ООД

ЕИК: 117538677

Инфрабулимпекс ЕООД

Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина с всички разрешени от законите на P.България стоки, машини и съоръжения, внос, износ и реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, упражняващи търговска дейност на територията на p.българия, преводачески услуги и услуги по оформяне на митнически документи при спазване специалните изисквания на компетентни органи за упражняване на тези дейности, дистрибуторска и комисионна дейност, вътрешен и международен транспорт със собствен и нает автомобилен парк, производство, изкупуване и преработка на всички видове растителна и животинска селскостопанска продукция с цел реализацията и на вътрешния и международния пазар в първичен и преработен вид, компютърно обучение. Допълнителен предмет на дейност- строителство на жилищни сгради с цел продажба, изграждане на промишлени и търговски обекти, предприемаческа дейност в сферата на строителството, производство на тръби, фасонни части и други ламинатни изделия, промишлен риболов при спазване нормативно установения режим за този вид дейност.