Ирен Консулт ЕООД

ЕИК: 201804390

iren.consult.eood@mail.bg

Ирен Консулт ЕООД

Счетоводна кантора ИРЕН КОНСУЛТ Русе предоставя на своите клиенти качествено счетоводно обслужване, счетоводство, одит, ТРЗ, ДДС, данъчно приключване.