Ириди ЕООД

ЕИК: 117670180

Company placeholder

Предмет на дейност: Покупка от станата и чужбина на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, включително и сключване на търговски сделки с петролни продукти, експорт, реекспорт, бартерни, компенсационно насрещни и други външнотърговски сделки и търговска дейност на територията на страната и в чужбина, разрешена от закона, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги; авторемонтни услуги, валутни сделки, транспортна и превозна дейност на пътници и товари, лек и товарен таксиметров превоз, издателска дейност; агентство; разкриване и експлоатация на заведения с развлекателни и електронни игри; разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, включително и кафетерии; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продаже а, посредничество при продажба на наедвижими имоти; строително – ремонтна, монтажна, инженерна, проектантска, консултантска дейност, лизинг; туризъм и ресторантъорство и други дейности, незабранени със закон.

За връзка с фирма Ириди ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.