Ирис АД

ЕИК: 117010815

Ирис АД

Предмет на дейност: Изграждане и управление на търговски паркове, бизнес и логистични центрове и други строително-инвестиционни дейности.

За връзка с фирма Ирис АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.