ИФК ООД

ЕИК: 200008294

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантски услуги и дилърска дейност към български и чуждестранни търговски банки, застрахователни и финансови дружества и организации, факторинг, лизинг, фрайчайзинг, маркетингова дейност, комисионна дейност, посредническа дейност при издаване и ползване на банкови гаранции, търговска дейност в страната и чужбина, внос и износ на стоки и услуги.

За връзка с фирма ИФК ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.