Йонков Трейдинг ЕООД

ЕИК: 117543286

Company placeholder

Предмет на дейност: Маркетинг, инженеринг, производствена, транспортна, сервизна и търговска дейност в сферата на промишлеността, строителството, транспорта, селското стопанство и туризма, външно-икономическа дейност и специфични външно-икономически операции, вътрешна и външнотърговска дейност, специфични търговски операции.