Каолин ЕАД

ЕИК: 827182866

Каолин ЕАД

Основано през 1923 година, Каолин ЕАД се гордее със статуса си на най-старото действащо минно предприятие в България. През годините, компанията се утвърди като ключов играч на пазара, благодарение на своята способност да предлага пълната гама от индустриални минерали за производството на стъкло и керамика. Ставайки един от най-големите производители на шамот в света, Каолин ЕАД днес оперира осем обогатителни фабрики на територията на България и управлява дъщерни дружества в Сърбия и Украйна.

Компанията се отличава с международно присъствие, като изнася своята продукция в повече от 30 страни по света – от Югоизточна Европа до Северна Африка, Близкия Изток, Азия и САЩ. Това разнообразие от пазари подчертава глобалното признание на Каолин ЕАД и нейната способност да отговори на специфичните изисквания и стандарти на различните региони. С предоставянето на ключови материали за строителството, леярската промишленост, филтрация на питейни води и др., компанията допринася за развитието на широк спектър от икономически сектори.

След придобиването от германската група Quarzwerke през 2013 г., Каолин ЕАД затвърди своето място в европейската минна индустрия и стана част от един от най-силните конгломерати за добив и преработка на индустриални минерали. Включването в групата Quarzwerke отвори път за обмен на технологии и ноу-хау, което поставя основите за въвеждане на високотехнологични производства в България и утвърждаване на страната като ключов фактор в сектора на преработката на индустриални минерали.

Каолин ЕАД играе важна роля за българската икономика, като създава работни места в по-слабо развитите региони и подкрепя множество малки и средни предприятия. Компанията се стреми не само към бизнес успех, но и към устойчиво развитие на обществата, в които оперира, доказвайки своята ангажираност към социалната отговорност и икономическия прогрес.

За връзка с фирма Каолин ЕАД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.