Капка-М – Капка Петкова ЕТ

ЕИК: 020537367

Капка-М - Капка Петкова ЕТ

Предмет на дейност: Извършване на импресарска дейност и туристически услуги в страната и чужбина, организиране на запознанства на несемейни граждани от страната и чужбина. Допълнителен предмет на дейност- външна и вътрешна търговия, вътрешна търговия със стоки за широко потребление, търговия на едро и дребно, комисионна и консигнационна търговия, производство на стоки, включително хранителни, транспортни услуги и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

За връзка с фирма Капка-М – Капка Петкова ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.