Карадениз-Транспорт ЕООД

ЕИК: 117596820

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, експорт-импорт, производство на всички видове стоки с цел продажба в преработен, обработен или първоначален вид, спедиционна, складова и лизингови дейности, търговско представителство и посредничество, комунално-битови услуги, всички видове транспортна дейност в страната и чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, ресторантъорска, информационна, програмна и импресарски дейности, сделки с интелектуална собственост, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти и при необходимост и продажбата им, откриване на обменно бюро за валутни операции след получаване на разрешение от компетентни за това държавни органи.

За връзка с фирма Карадениз-Транспорт ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.