Кенсол ООД

ЕИК: 204013538

onlinestore@kensol.eu

Кенсол ООД

Предмет на дейност: Производство и продажба на детска, дамска и мъжка конфекция; представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; производство и продажба на промишлени и хранителни стоки; външнотърговска дейност; посредническа, комисионна, консигнационна търговска дейност; рекламна дейност; посредничество и търговски сделки с недвижими имоти; транспортни и спедиторски услуги с лек и товарен превоз в страната и чужбина, както и всяка друга позволена от закона дейност. Дейност за която се изисква лиценз, ще бъде извършвана след снабдяване с такъв.

За връзка с фирма Кенсол ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.