КиХ Груп Консултинг ЕООД

ЕИК: 204788621

khgroup@abv.bg

КиХ Груп Консултинг ЕООД

„КиХ Груп Консултинг“ ЕООД е специализирана агенция за консултантски услуги в областта на Европейските структурни фондове. Екипът на дружеството разработва, подава и управлява отчитането и изпълнението на проекти и програми по Европейските структурни фондове, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Брюкселски и Норвежки механизми.

Успешни проекти са разработвани за Министерство на образованието, Агенцията по заетостта, Национален фонд култура, Фонда за двустранно развитие Норвегия-България и други институции и представителства. Дружеството и консултантите му притежават сертификати по ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007; PMP/IPMA за управление и администриране на европейски проекти и програми, а също така и лиценз за оценител на недвижими имоти, активи, предприятия, машини и съоръжения.

Екипът има множество одобрени и успешно изпълнени проекти. Сътрудничат с Българска банка за развитие, застрахователни дружества с получен лиценз за гарантиране изпълнението на спечелени проекти, Българската асоциация на консултантите по европейски програми, Ню айдиас консулт и други. Партньори на дружеството са както големи фирми и дружества, доказани на пазара в Република България, така и общини, трансгранични организации и партньори от Европа.

Дружеството притежава референции от множество клиенти за успешно сътрудничество. Успехът им в спечелване на проекти по различни оперативни програми и схеми е доказателство за успешното им сътрудничество и партниране с бивши, настоящи и бъдещи клиенти.

Те гарантират професионална разработка и подаване на проектни предложения в съответните платформи, като ИСУН, СУНИ, STEM, и други, предложени по съответната приоритетна ос. Паралелно с това, при изпълнение на проектното предложение, те осигуряват аванс за неговото изпълнение, отчитат надлежно изпълнението на междинни и окончателни етапи и изготвят цялата необходима документация. Като консултанти, те създават условия на спокойствие през целия процес.

За връзка с фирма КиХ Груп Консултинг ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.