Клаас ООД

ЕИК: 117043480

ecocar@klaas-bg.com

Клаас ООД

Предмет на дейност: Инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина. Маркетинг и реклама. Проектиране и строителство. Разработване и внедряване на нови технологии. Ремонт на автомобили и битова техника. Кредитиране. извършване на услуги- интелектуални, посреднически, информационни, хотелиерски, таксиметрови, туристически, за бита и населението. Моделиерство и дизайн. Производство, преработка и търговия със селскостопански продукти. Импресарска дейност. Изкупуване и преработка на отпадъчни суровини и материали. Отдаване предмети и вещи под наем.

За връзка с фирма Клаас ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.