Комбо – Драган Драганов ЕТ

ЕИК: 117557407

Company placeholder

Предмет на дейност: Продажба на селскостопански, промишлени и хранителни стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, реекспорт, бартерни, комисионни и консигнационни сделки със селскостопански, хранителни и промишлени стоки; търговско представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; строителство и строително – ремонтна дейност; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; таксиметрова дейност с леки и товарни автомобили; спедиторска дейност; вътрешна и външна търговия с нови и употребявани автомобили; автосервизни услуги; лизинг; ноу – хау; тенекеджийски услуги; счетоводни услуги; антиквариат, оказион и заложна дейност; вътрешен и международен туризъм; хотелиерство; ресторантъорство; обществено хранене; вътрешна и външна търговия с хляб и хлебни изделия, със сладкарски изделия, плодове и зеленчуци, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия; шивашки услуги; фризъорство; посредничество при покупко – продажба на недвижими имоти; отдаване под наем на недвижими имоти; вътрешна и външна търговия със строителни материали, химикали, средства за растителна защита; рекламна дейност; организация и експлоатация на забавни, електронни и компютърни игри; търговия и сервиз на селскостопанска техника; радио, телевизионни и видео – ремонтни услуги; преводачески услуги.

За връзка с фирма Комбо – Драган Драганов ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.