Комета – Ваньо Иванов ЕТ

ЕИК: 040505245

kometa_rs@abv.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Изкупуване, преработка, производство и търговия с промишлени, селскостопански и хранителни стоки; вътрешна и външна търговия на дребно и едро, включително комисионни, бартерни, обменни сделки, реекспорт; търговско представителство, посредничество и агенство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; ресторантъорство, хотелиерство; строителство, строително – ремонтна дейност.Вътрешно обзавеждане; транспорт на пътници и товари; спедиторска дейност; туристическа дейност; услуги и консултации; разкриване магазини, офиси, складове и кантори във връзка с предмета на дейност.

За връзка с фирма Комета – Ваньо Иванов ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.