Комфмел-Консултинг ООД

ЕИК: 827186455

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговия в страната и в чужбина с всички видове стоки; посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; производство и преработка на растителна, животинска и друга селскостопанска продукция и на стоки произведени на тая основа; вътрешен и международен туризъм; обмяна на валута; обществено хранене; финансово – счетоводни консултации; изкупуване на селскостопанска продукция.

За връзка с фирма Комфмел-Консултинг ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.