Краков ООД

ЕИК: 117058087

krakovood@abv.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Дистрибуторска дейност, търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, внос и износ, бартерни сделки, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, автотранспортна дейност, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, международен транспорт, автомонтъорство, автосервизна дейниост, производство, покупка, преработка и продажба на селскостопанска продукция – растителна и животинска, ресторантъорство, хотелиерство, счетоводни услуги, педагогически услуги, търговия на едро и дребно на лекарствени средства, проектиране.

За връзка с фирма Краков ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.