Креди- БГ ООД

ЕИК: 200445988

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство на облекла. Организиране на спортни мероприятия и ревюта. Вътрешно и външнотърговска дейност. Търговско представителство, посредничество и агентство. Производство, преработка и реализация на стоки и услуги. Маркетингови проучвания и консултации. Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, както и всички други дейности незабранени от закона.

За връзка с фирма Креди- БГ ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.