Крол Транс ООД

ЕИК: 117529774

office@kroltrans.com

Крол Транс ООД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия със селскостопанска продукция, промишлени и непромишлени стоки и изделия, недвижими имоти и други, включително продукти на интелектуалната собственост; производство и преработка на промишлени стоки, непромишлени стоки и изделия; посредническа и комисионерска дейност; търговско представителство; митническо представителство; изготвяне и печат на документи, бланки и формуляри; инвестиционна, инженерингова, строителна и проектантска дейности; транспортна и спедиторска дейност на пътници и товари, включително международни; лизингова и складова дейности в страната и чужбина; организиране и провеждане на курсове за обучение и преквалификация; консултантска дейност; ресторантъорство, хотелиерство и туризъм; услуги за бита.

За връзка с фирма Крол Транс ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.