Куадра Спед ЕООД

ЕИК: 205785425

Company placeholder

Предмет на дейност: Митническо представителство, посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна дейност, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, туристическа дейност – туроператорство и туристическо агентство, вътрешно и външно търговска дейност – внос или износ на стоки, транспортна дейност в страната и чужбина – превоз на пътници и товари, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

За връзка с фирма Куадра Спед ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.