Лигнум България ЕООД

ЕИК: 117614776

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство на селскостопанска и горска продукция, преработка, съхранение и реализацията й, и предоставяне на услуги във връзка с това; търговска дейност на едро и дребно, внос, износ; други дейности и услуги, незабранени от закона.

За връзка с фирма Лигнум България ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.