Линамар Лайт Металс Русе ЕООД

ЕИК: 131429080

bg.office@linamar.com

Линамар Лайт Металс Русе ЕООД

Предмет на дейност: Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели, търговия с автомобилни части и оборудване, изобретателска и конструкторска дейност, вкл. създаване и въвеждане в производство на нови продукти и технологии в областта на автомобилната промишленост и всяка друга дейност, свързана с горепосочените, която не е забранена от законите на България.

За връзка с фирма Линамар Лайт Металс Русе ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.