Маяр-15 ООД

ЕИК: 117631334

Company placeholder

Предмет на дейност: външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство в страната и чужбина; транспортна дейност в страната и чужбина; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен и преработен вид; разкриване на магазини, заведения за обществено хранене, ресторантъорство, хотелиерство; комисионна, спедиционна, складова, лизингова, туристическа, рекламна дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; производство на стоки с цел продажба.

За връзка с фирма Маяр-15 ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.