Мегахим АД

ЕИК: 117002804

office@megachim.com

Мегахим АД

Предмет на дейност: Производство и търговия на химически продукти, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, придобиване, изкупуване и трансфер на права върху изобретения, търговски марки, ноу – хау и всякакви обекти на интелектуалната собственост, маркетинг, консултинг, инженеринг, внедряване и обслужване на информационни програми и системи, рекламна дейност, обмяна на валута /след получаване на лиценз от БНБ/.

За връзка с фирма Мегахим АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.