Медико-Техническа Лаборатория Стил Дент ООД

ЕИК: 117523757

Company placeholder

Предмет на дейност: Осъществяване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства.