Милков 63 ЕООД

ЕИК: 200018484

milkov63@mail.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговско посредничество с разнообразни стоки; друга търговия на едро; маркетинг; посредническа, рекламна, строително-монтажна, ремонтна и търговска дейност; даване на вещи, съоръжения, машини под наем; разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и търговия на дребно; транспортни услуги с леки и товарни автомобили за превоз на пътници и товари; комисионна търговия; производство на стоки и услуги за населението и търговия с тях; износ и внос на стоки и услуги; търговско представителство и агентство на чуждестранни лица и фирми в страната и чужбина и всички останали дейности,които не са забранени със закон.

За връзка с фирма Милков 63 ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.