Мисия 27 ЕООД

ЕИК: 205825631

Company placeholder

Предмет на дейност: Преводачески услуги, езиково обучение, консултантски услуги, разработване, участие и управление на проекти /лицензионните дейности и дейностите изискващи, разрешения ще се осъществяват след получаване на съответните лицензии и разрешителни/, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

За връзка с фирма Мисия 27 ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.