Ми-Ра – Петя Недкова ЕТ

ЕИК: 117500258

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговия в страната и в чужбина с всички разрешени от закона стоки, производство на всички разрешени от закона стоки, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, включително таксиметрови превози, туристически услуги, рекламни услуги, строителство, авторемонтни и автотенекеджийски услуги, преводи, счетоводни услуги, шивашки услуги, хотелиерство и ресторантъорство, разкриване и експлоатация на фурни, дърводелски услуги, ремонт на битова техника, машиностроене, производство на селскостопанска продукция от растителен и животински произход и търговия с нея, продажба на авточасти, бояджийски услуги, фризъорски и бръснарски услуги, търговско посредничество, включително и при сделки с недвижими имоти, търговско представителство, златарски услуги, фотографски услуги, организиране на забавни електронни игри, събиране и търговия с билки, изкупуване и търговия с вторични суровини, обработка на земеделски земи срещу заплащане, машинописни услуги, както и всяка друга разрешена от закона дейност.

За връзка с фирма Ми-Ра – Петя Недкова ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.