Мото Универсал ЕООД

ЕИК: 117693542

Мото Универсал ЕООД

Предмет на дейност: Покупка от страната и чужбина на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; експорт и реекспорт на стоки; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги.

За връзка с фирма Мото Универсал ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.