Мултилинк ООД

ЕИК: 117040737

Мултилинк ООД

Предмет на дейност: Търговия с компютърна техника, внос, износ и търговия с промишлени и битови стоки, инженеринг на компютърни мрежи и системи, маркетингова дейност, проучване, разработване, внедряване и поддържане на мрежови, информационни телекомуникационни и компютърни технологии, производство на стоки и услуги с цел продажбата им и други дейности и услуги незабранени със закон.

За връзка с фирма Мултилинк ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.