М и М ЕООД

ЕИК: 117604465

mimtrans@abv.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранителни стоки и селскостопанска продукция, промишлени суровини, търговия и преработка с резервни части, машини, съоражения, уреди и апарати, организационна техника и битова техника, комисионна търговия, посредничество, представителство и агентсво на наши и чужди фирми, физически и юридически лица; техническо ръководство и инвеститорски контрол на строителни обекти, строителна, строителномонтажна работа, ремонтна дейност, поддръжка на сгради, пътища и съоръжения в страната и чужбина – производство, изкупуване, събиране, заготовка, преработка, пакетаж и продажба на селскостопанска продукция; санитарно-хигиенни услуги, сметопочистване, сногопочистване и озеленяване, туристически услуги, туристическа информация и резервация, международен и вътрешен туризъм, организиране и експлоатация на електронни, механични и други забавно-развлекателни игри, транспортни и таксиметрови услуги, селскостопански машини, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, товаро-разтоварна дейност, разкриване и експлоатация на смесени търговски обекти, на заведения за обществено хранене, питейни заведения и кафе-сладкарници, безалкохолни напитки , рекламна дейност и маркетинг, отдаване под наем на вещи, машини и автомобили, хотелиерство, авто – ремонтни услуги, организация и експлоатация на охраняеми паркинги за мпс, репатриране на технически неизправни и аварирали автомобили, ел. услуги и ремонт на ел. съоражения, лизинг.

За връзка с фирма М и М ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.