Найден Киров АД

ЕИК: 117001454

office@naidenkirov.com

Найден Киров АД е водещ производител на електроинсталационни изделия. Създаденият през 1901 г в гр. Русе завод, стартира собствено производство на електрически изделия през 1935 г. До 1990 г. производството на завода се осъществява в структурата на „Елпром“ (под името „Елпром – Найден Киров“ гр. Русе), а през 1990 г. „Найден Киров“ АД е регистрирана отново като самостоятелна компания.

Основна дейност на дружеството е производство на електроинсталационни изделия, производство на детайли от пластмаси, производство на шприц форми и щанци. Водени от идеята да доставят първокачествен продукт, който напълно отговаря на изискванията на клиентите, в Найден Киров АД са въвели системата за управление на качеството ISO 9001:2000. Голяма част от фирмените артикули са сертифицирани и от международни органи по стандартизация като: VDE, OVE, SII и BDS. Дружеството реализира продажбите си на територията на България, Европа, Израел и Арабските държави.

В Найден Киров са заети над 250 човека. През последните години дружеството насочва своите усилия към разширяването на производствения капацитет, модернизация на производствените процеси, диверсификация на произвежданите продукти и услуги, подобряване условията на труд и повишаване на енергийната и ресурсна ефективност.

За връзка с фирма Найден Киров АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.