Найден Киров АД

ЕИК: 117001454

office@naidenkirov.com

Найден Киров АД

Предмет на дейност: Проектиране, разработка, производство и търговия с електроинсталацоинни и електронизирани изделия и инструментална екипировка; транспортна и спедиторска дейност; външнотърговска дейност; инженерингови и консултантски услуги; проектиране, ремонт и строителство; търговия и даване под наем на недвижими имоти; туризъм, хотелиерство и ресторантъорство; всяка друга дейност, разрешена от българското законодателство.