Напорни Тръби АД

ЕИК: 117010384

sales@pressurepipes.bg

Напорни Тръби АД

Предмет на дейност: Производство на напорни тръби, бетонни и стоманобетонни елементи, изделия и конструкции, строителство, транспорт, търговия, инженеринг и маркетинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Допълнителен предмет на дейност: както и на всички дейности по чл.1 от търговския закон, незабранени със закон, а за тези, за които се изисква разрешителен режим или лиценз, след получаването им.

За връзка с фирма Напорни Тръби АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.