Нов Старт Русе ЕООД

ЕИК: 204643946

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговия с био продукти /хранителни и нехранителни/, мляко и млечни произведения, зърнени храни, хранителни добавки, козметика. Разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене; ресторантъорство; хотелиерство. Търговска дейност на едро и дребно в страната и в чужбина; импорт; експорт; производство и продажба на промишлени и хранителни стоки; продажба на стоки собствено производство. Производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция. Търговско представителство и посредничество; туристически, рекламни, информационни и бизнес услуги. Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; счетоводни и консултантски услуги; подписване на ГФО, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

За връзка с фирма Нов Старт Русе ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.