Нунки – Михаил Ханджиев ЕТ

ЕИК: 117021847

office@nunki-bg.com

Нунки - Михаил Ханджиев ЕТ

Предмет на дейност: Вътрешен и международен транспорт на товари и пътници със собствени и наети превозни средства, туристическа дейност, таксиметрови превози, разкриване и експлоатация на хранителни и питейни заведения, хотелиерство, финансово – счетоводни услуги, търговска и комисионна дейност, ремонт и монтаж на машини, техника и автомобили, брокер на нови и втора употреба леки и товарни автомобили, ремаркета и техника, производство, пренос и продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, селскостопански услуги и производство.

За връзка с фирма Нунки – Михаил Ханджиев ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.